ВОКРУГ ДОКТРИНЫ СОЦИАЛьНОГО КРЕДИТА

Alternatywne spojrzenie na ekonomię

Nieprawidłowości obecnego systemu i finansowego, prowadzącego do nędzy wśród obfitości oraz alternatywnej propozycji Doktryny Kredytu Społecznego C. H. Douglasa.

Bezwarunkowy dochód podstawowy (gwarantowany) — cz. 1 i 2

Wywiad dotyczy projektu Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego [BDP] przyznawanego wszystkim obywatelom od urodzenia do śmierci, którego nie traci się podejmując pracę zarobkową. Omówiono uzasadnienie, korzyści i krytykę jaką wzbudza. Projekty BDP są najbardziej zaawansowane w Szwajcarii, w Niemczech, w Hiszpanii i częściowo we Francji i w krajach Skandynawskich. Szczegółowe omówienie tego projektu znajdziesz [tutaj], w szwajcarsko-niemieckim filmie «Dochód Podstawowy» (napisy PL).

 

Szczęsny Z. Górski — wykład. 1

Wprowadzenie do serii wykładów Wokół Doktryny Kredytu Społecznego. O paradoksach obecnej gospodarki niedostatku wśród obfitości. O potrzebie aby oburzeni stali się obudzonymi. O Sprawach Centralnych i pobocznych…

Szczęsny Z. Górski — wykład 2

Gdy zdarzają się powodzie nie wystarczy ratować ofiary. Trzeba budować wały. O podejściu alarmowym i zapobiegawczym. Żyjemy w wieku obfitości. O właściwym i niewłaściwym podziale owoców gospodarczego rozwoju.

Szczęsny Z. Górski — wykład 3

Stara i nowa ekonomia.

Szczęsny Z. Górski — wykład 4

Pieniądz — krew czy system informacyjny gospodarki? O naturze kapitału i pieniądza.

Szczęsny Z. Górski — wykład 5

Pieniądz — krew czy system informacyjny gospodarki? Pieniądz jako informacja.

Szczęsny Z. Górski — wykład 6

Pieniądz — krew czy system informacyjny gospodarki? Tworzenie pieniądza w systemie bankowości ułamkowej.

Szczęsny Z. Górski — wykład 7

Zadłużenie, dług publiczny. Wzrost zadłużenia z upływem czasu.

Szczęsny Z. Górski — wykład 8 i 9

Pieniądz – krew czy system informacyjny gospodarki? Kredyt realny – kredyt finansowy.

Szczęsny Z. Górski — wykład 10

Zadłużenie i dług publiczny. Automatyczny mechanizm zadłużeniowy.

Szczęsny Z. Górski — wykład 11

Podstawowy mechanizm kryzysów gospodarczych.

Szczęsny Z. Górski — wykład 12

Jak sobie radzić z kryzysem?

Szczęsny Z. Górski — wykład 13

Jak sobie radzić z kryzysem? Terapia i sprawy centralne.

Szczęsny Z. Górski — wykład. 14

Odzyskać suwerenność finansową państwa.

Szczęsny Z. Górski — wykład 15

Sposoby odzyskania suwerenności finansowej państwa.

Szczęsny Z. Górski — wykład 16

Zrozumieć kredyt. Jak sobie radzić z kryzysem?

Szczęsny Z. Górski — wykład 17

Zrozumieć Kredyt. Jak sobie radzić z kryzysem? c. d

Szczęsny Z. Górski — wykład 18

Zrozumieć Kredyt. Jak sobie radzić z kryzysem? c. d

Szczęsny Z. Górski — wykład 19

Zrozumieć Kredyt. Jak sobie radzić z kryzysem? c. d

Szczęsny Z. Górski — wykład 20

Pojęcie wspólnoty i więzi społecznej. Trzy rodzaje własności i kredytu. Sylwetka twórcy (Hugh Douglas).


Оставить ответ