Benchmarket.pl / Ceny transferowe podmioty powiązane benchmarket.pl

Benchmarket.pl / Ceny transferowe podmioty powiązanePodmioty powiązane to inaczej oddziałujące na siebie jednostki gospodarcze, między którymi zachodzi wymiana usług, towarów i finansów. W celu zachowania transparentności tych transakcji obowiązują ceny transferowe, które regulowane są przez konkretne przepisy. Firma Benchmarket wykonuje takie usługi, jak analiza cen transferowych, sporządzanie wytycznych odnośnie cen transferowych oraz inne, związane z tym zagadnieniem. Dzięki nim podmioty gospodarcze zobowiązane to korzystania z nich są doskonale zabezpieczone przed konsekwencjami prawnymi i karami podatkowymi, jakie nałożone na nie mogą być po stwierdzeniu błędów lub zaniechań w ich ustalaniu.

Ceny transferowe podmioty powiązane

Benchmarket Sp. z o. o.
tel.: 660440456
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
WWW: