O Nawigatorach Jutra

  1. STUDIA

  2. WSZECHNICA ONLINE

  3. PROGRAMY I PROJEKTY

 

Dwadzieścia kilka lat temu, niepostrzeżenie, jednak w sposób dla każdego widoczny, świat wszedł w nową epokę. Z epoki niedostatku przeszliśmy do epoki obfitości: obfitości żywności i wszelkich dóbr pomnażalnych, wystarczających do zaspokojenia potrzeb całej ludzkiej populacji. Ta fundamentalna zmiana już się dokonała.

Niestety, nie nadążają za nią zmiany struktur wzniesionych na fundamencie dawnej rzeczywistości (rzeczywistości niedostatku). Tylko wielkie autorytety i wielkie umysły zauważyły dychotomię pomiędzy dwiema epokami i wynikającą z nich niespójność systemową. Stare struktury działające na nowym fundamencie powodują chaos i kryzysy, a także pogłębiają nierówności między ludźmi i narodami. Ponieważ stare struktury na nowym fundamencie nie działają, na nowym fundamencie epoki obfitości trzeba by wznieść zupełnie nową strukturę.

Budujemy więc nowe– nowy gmach na nowych fundamentach – spokojnie, nie wywołując rewolucji, przenosimy się ze starego gmachu do nowego. Starego naprawić się nie da. Dlatego potrzebni są architekci i budowniczowie nowego – NAWIGATORZY JUTRA.  Potrzebni już, od zaraz.

NAWIGATORZY JUTRA to nie tylko architekci i budowniczowie, to także nasza „piąta kolumna”, działająca w starym.

 

Twoje wsparcie dla NAWIGATORÓW JUTRA

 

Projekt edukacyjny Nawigatorzy Jutra nie jest projektem komercyjnym ani dochodowym. Finansowany jest dzięki darowiznom ludzi dobrej woli. Aby projekt mógł prężnie rozwijać się dalej, potrzebne są regularne zasilenia finansowe. Zwracamy się do wszystkich, którzy pragną wesprzeć Nawigatorów Jutra o przekazywanie darowizn poprzez wpłaty na nasze konto:

Fundacja JESTEŚMY ZMIANĄ

94 8015 0004 0036 7712 2030 0001

Tytułem: Darowizna na rzecz Fundacji

 

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!

 

Adres do korespondencji:

Fundacja Jesteśmy Zmianą

Zielonki, ul. Piaskowa 6

05-082 Stare Babice

e-mail: kontakt@jestesmyzmiana.pl

tel: (22) 752 92 68

NIP: 701-03-72-043, REGON: 146561567, KRS: 0000448194

Rachunek bieżący:

Warszawski Bank Spółdzielczy (Oddział w Starych Babicach): 94 8015 0004 0036 7712 2030 0001


Leave a Reply