Alternatywna Ekonomia

Luka nabywcza

Elementy składające się na lukę nabywczą, powstawanie i znikanie kredytu.

O podatkach

Postulat likwidacji większości podatków. Idea podatku transakcyjnego.

Kierunek reformy podatkowej

Krótka charakterystyka podatków. Postulat uproszczenia i automatyzacji podatków. Idea podatku transakcyjnego. Powiązanie systemu podatkowego z Gwarantowanym Dochodem Podstawowym.

Pieniądz lokalny

Pieniądz lokalny/pieniądz globalny. Alternatywa dla złotówki. Prędkość obrotu pieniądza.

Przyszłość pieniądza

Wstęp do wykładów o ekonomii alternatywnej.


Leave a Reply