Demokracja Finansowa

Cywilizacyjne uwarunkowania ekonomii cz. 1 – 4

Ukazanie podstawowego zagadnienia ekonomicznego jakim jest sposób emisji pieniądza w ludzkich cywilizacjach na świecie. Obalenie przekonania, iż na świecie panuje jedna cywilizacja ludzka oraz mitu, iż tzw. cywilizacja zachodnia to cywilizacja najlepsza lub wręcz jedyna godna uwagi. Podstawowe kryterium oceny wartości cywilizacji: cywilizacje samowystarczalne i pasożytnicze. Cywilizacja zachodnia jako pasożytnicza cywilizacja lichwiarska.
Jacek Rossakiewicz w rozmowie z Izabelą Litwin: 3 części. Tekst: [ link ].

Miejsce ekonomii w systemie nauk cz. 1 – 3

Nowy podział nauk ze względu na relację pomiędzy poznającym a przedmiotem poznania. Ekonomia jako nauka dotycząca działalności człowieka, zajmująca się celami i wartościami jakie człowiek chce realizować poprzez gospodarowanie (metaekonomia). Ekonomia pozytywna – nie polega na traktowaniu ekonomii jak nauki „przyrodniczej, wolnej od wartości” – jak chce to widzieć szkoła liberalna – ale jako nauki, u podstaw której leżą wyrażone precyzyjnie, wartości i cele społecznie pozytywne. Ekonomia jako sztuka zarządzania.
Jacek Rossakiewicz w rozmowie z Izabelą Litwin: 3 części. Tekst: [ link ].

Rozmowa na zaproszenie: RZECZY NOWE – Ruch Społeczny imienia Jana Pawła II cz. 1 – 3

Nowy Paradygmat Ekonomii – Dobro Człowieka. Pieniądz oparty o pracę i potencjał osoby ludzkiej. Świat bez lichwy i wojny – wypełniony miłością. Program naprawy Rzeczpospolitej Polskiej, polegający na odzyskaniu państwa dla obywateli. Lesław Andrzej Wilk w rozmowie z Jackiem Rossakiewiczem. Tekst: [ link ].

Refleksje o globalnym świecie ekonomii

Cywilizacje samowystarczalne i pasożytnicze – zasadniczy podział, który determinuje sposób myślenia i funkcjonowania ludzkości. Powstaje nowy globalny podział ludzkości według kryterium posiadania pieniędzy. Pieniądz jako narzędzie społecznie zorganizowanego egoizmu i władzy: przemoc finansowa. Skrajnie spolaryzowane systemy wartości: cynizm i bezwzględność, przeciwko miłości i harmonii społecznej. Drogą wyjścia jest porozumienie ludzi dobrej woli, przepełnionych inicjatywą budowy suwerenności finansowej i gospodarczej.

O ekonomii współczesnego świata

Rozmowa, via Internet, o obecnym stanie ekonomii, o potrzebie zlikwidowania nieporozumień panujących w ekonomii „głównego nurtu” i w szkolnictwie akademickim. Nawigatorzy Jutra jako edukacja uchylająca ekonomiczne tabu i prowadząca ku pozytywnym społecznie rozwiązaniom.

 


Leave a Reply