Nowa rzeczywistość ekonomiczna

Dlaczego nie można spłacić kredytów

Dlaczego zaciągnięte kredyty nie są możliwe do spłacenia – na podstawie luki nabywczej.

Jak funkcjonują banki

Schemat działania banków. Jakie jest uzasadnienie naliczania odsetek przez bank ?

W jaki sposób uruchamia się bank

Mechanizm tworzenia banku.

Spółdzielnie producencko-konsumenckie

Jak działają spółdzielnie producencko-konsumenckie i dlaczego są Polsce tak bardzo potrzebne?

Bank municypalny (miejski)

Charakterystyka banku municypalnego (miejskiego): warunki powstania, właściciel.

Parytet złota

O pieniądzu, którego wartość oparta jest na złocie. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że pieniądz musi być oparty o coś stabilnego?

Pieniądz lokalny

Możliwości implementowania pieniądza lokalnego do gospodarki polskiej.

Dopłaty unijne

Na czym polegają dopłaty unijne. Dlaczego w Polsce socjalizm się nie powiódł?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w Polsce, Europie i USA.

Upadłość

Instytucja bankructwa.

Zrozumieć kredyt

Oszukańczy charakter kredytu.

Tworzenie i unicestwienie kredytu 2

Umorzenie kredytów.

Tworzenie i unicestwienie kredytu 1

W jaki sposób bank kreuje pieniądz? W jaki sposób następuje unicestwienie kredytu?

Komentarz do wystąpienia M. Belki w Sejmie 23.07.2014

Prawo bankowe

Dlaczego sytuacja Polski w obszarze prawa bankowego jest gorsza niż innych krajów?

Obecny system gospodarczo-finansowy, cz. II

Dlaczego obecnego systemu nie da się naprawić?

Obecny system gosp-finans, cz. I

Dlaczego obecnego systemu nie da się naprawić?

Czy pożyczanie pieniędzy szkodzi gospodarce?

Wpływ pożyczki i kredytu na gospodarkę.

Kredyty

Kiedy powstaje pułapka kredytowa? Kiedy mówimy o spirali kredytowej?

Swobodny przepływ kapitału

Dlaczego wprowadzenie zasady swobodnego przepływu kapitałów pieniężnych osłabia gospodarki słabe, a wzmacnia gospodarki silne?

Faktoring

Faktoring – zasady funkcjonowania. Instytucja faktora państwowego. Barter wielostronny.

Jak uruchomić krąg obfitości?

Skąd biorą się pieniądze w kręgu obfitości? Monetyzacja według parytetu gospodarczego.

Nowa świadomość monetarna

Idea stanowiska: zmiany w ustawie o NBP dotyczącej dodruku pieniądza. Możliwość zakupu przez NBP na rynkach wtórnych obligacji skarbowych.

Afera taśmowa – komentarz 4

Afera taśmowa – komentarz 3

Afera taśmowa – komentarz 2

 Afera taśmowa – komentarz 1

Spółki

Rodzaje spółek, ich struktura i funkcjonowanie.

Osoba prawna – Spółka z o.o.

Instytucja osoby prawnej – tworzenie, funkcjonowanie, odpowiedzialność spółki z o.o.

Skąd biorą się pieniądze

Pieniądz w gospodarce narodowej.

Krąg obfitości

Zasady krążenia pieniądza w społeczeństwie.

Czym jest osoba prawna ?

Rola osoby prawnej w życiu światowej gospodarki.

 PKB

Czym jest PKB? Polityka wzrostu PKB. Luka nabywcza. Umorzenie długów.

Bank jako przedsiębiorstwo

Działalność finansowa. NBP i prawo bankowe w Polsce.

Podstawowe pojęcia ekonomiczne – kontynuacja

Definicja przychodów i kosztów.

Podstawowe pojęcia ekonomiczne w rachunkowości

Objaśnienie amortyzacji.

Podatek VAT – kontynuacja

Podstawowe pojęcia ekonomiczne występujące w działalności gospodarczej.

Podatek VAT

Podatek VAT jako podatek konsumencki. Krytyka istniejącego systemu rozliczeń.

Towarowy charakter pieniądza

Spekulacja walutami. Kryzys finansowy a kryzys gospodarczy.

Dług publiczny a dziura budżetowa

Dlaczego NBP nie korzysta ze swoich prerogatyw?

Obligacja jako pieniądz dłużny

Mechanizm powstawania długu publicznego.

Kredyty jako legalna grabież

Czy spłata kredytu jest konieczna? Środki płatnicze dłużne: weksel i czek. Czy zarabianie na posiadaniu pieniędzy jest moralne?

Kredyt a pożyczka

Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką? Kto może pożyczać pieniądze, a kto udzielać kredytów? Mechanizm udzielania kredytów.

Wokół problemów Polski

 


Leave a Reply