Nowa Myśl Ekonomiczna

Przedmiot naukowy przywracający ekonomię do rodziny nauk humanistycznych i społecznych – łączący długoterminowe i zrównoważone podejście do globalnego konfliktu interesów – ponad wszystkim stawiający dobro człowieka, a nie zysk netto i wzrost PKB.

To dziedzina wiedzy obnażająca problemy wytworzone przez ekonomię głównego nurtu i pokazująca optymalne z punktu widzenia planety kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego.


Leave a Reply