Nowa Rzeczywistość Ekonomiczna

Wstęp

Interesują mnie zagadnienia ekonomiczne, w tym finansowe, w skali makro, tj. w tej części świata, która uznaje obecnie panujący system neoliberalny za najskuteczniejszy.

Obowiązująca doktryna opiera się na błędnych założeniach. Błędnie określa także cel gospodarowania.
Wskaźniki wzrostu gospodarczego, np. PKB, są całkowicie odhumanizowane. Właściwym celem gospodarowania powinno być zwiększenie odczucia dobrostanu ludzi i społeczeństw.
Systemy ekonomiczne stworzył człowiek i człowiek może je zmienić.
W trakcie zajęć mam nadzieję podzielić się ze słuchaczami nieortodoksyjną wiedzą  ekonomiczną i przedyskutować zagadnienia dotyczące w szczególności:

  • obiektywnego miernika pieniądza,
  • wymian walutowych,
  • struktur organizacyjnych przedsiębiorstw,
  • podstaw rachunkowości, w tym rachunkowości bankowej,
  • spekulacji środkami płatniczymi i towarami.

Mam nadzieję, że w trakcie „burzy mózgów” będą powstawać nowe projekty, nowe rozwiązania i nowe programy.
Ze słuchaczami zainteresowanymi przyszłą działalnością dydaktyczną podzielę się własnymi doświadczeniami w popularyzowaniu wiedzy uznawanej powszechnie za trudną.

Ze słuchaczami zainteresowanymi prawem podzielę się moimi przemyśleniami z zakresu tworzenia i stosowania prawa pisanego.
Razem będziemy burzyć nawyki myślowe, stereotypy i wszelkie uznane „mądrości” wpajane nam od dzieciństwa przez szkołę, rodzinę i środowisko.

Studium przygotuje słuchacza do współtworzenia nowej rzeczywistości. Zmiany są nieuchronne. Do ich szybkiego wdrożenia konieczne są kadry, które będą tworzyć nowe programy, nowe mechanizmy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Potrzebne będą kadry, które rozpoczną pracę od zmiany „oburzonych” w „obudzonych”, bowiem „oburzony” to niewolnik żądający lepszego traktowania, natomiast „obudzony” to człowiek wolny, świadomie zmieniający rzeczywistość.

Każdy słuchacz uzyska podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Ta wiedza pozwoli mu działać i pracować na rzecz nowej rzeczywistości w wybranej przez siebie dziedzinie – zgodnie z własnymi predyspozycjami.

W obecnej chwili wszyscy startujemy z tego samego poziomu. Wiedza wielu utytułowanych autorytetów z określonej dziedziny  dotyczącej  nowej rzeczywistości jest taka sama jak Twoja, drogi słuchaczu.

Możesz więc zostać teoretykiem tworzącym nowe modele i odkrywającym nowe prawa. Możesz zostać edukatorem nowej nauki lub nauczycielem, jeśli edukację połączysz z wychowaniem nowego pokolenia. Możesz tworzyć nowe prawo, nowe prawodawstwo. Możesz tworzyć nowe struktury gospodarcze. Możesz tworzyć nowe struktury administracyjne. Możesz tworzyć nowe systemy zarządzania państwem, miastem, gminą.

Wszystkie dziedziny życia społecznego stoją przed Tobą otworem. Czeka Cię praca wykonywana z pasją i przynosząca satysfakcję. Praca twórcza i społecznie potrzebna. Czeka Cię wielka przygoda życiowa.

Nie obiecuję Ci, że będzie łatwo. Poprzeczka jest wysoko. Nie obiecuję Ci także, że będziesz mógł skutecznie uczestniczyć w wyścigu szczurów. Budujemy świat oparty nie na współzawodnictwie, tylko na współdziałaniu.
Wczoraj: konsumpcjonizm, egoizm i pustka duchowa.
Dziś: umiar, szacunek i jedność ludzi, matki ziemi i kosmosu.


Leave a Reply