Studia Podyplomowe

Zostań Nawigatorem Jutra – nabór na III edycję

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa i Fundacja „Jesteśmy Zmianą” zapraszają na wyjątkowe studia podyplomowe

LOGO2szkoła-logoMotto: Poszerzyć swoją wewnętrzną świadomość dotyczącą stylu życia. Odejść od konsumpcyjnych wzorców oferowanych nam przez współczesność i poszukać innych postaw i wartości, które mogą być i są rzeczywistą osią stworzenia nowego stylu życia w wymiarze gospodarczo-społecznym.


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN URUCHOMIENIA STUDIÓW:

Termin uruchomienia III edycji podyplomowych studiów Nawigatorzy Jutra został przesunięty i nie jest jeszcze konkretnie ustalony. Zajęcia rozpoczną się na wiosnę 2017 r. Nabór został wydłużony, wciąż oczekujemy na zgłoszenia.

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:

Studia dwu-semestralne obejmujące 200 godzin zajęć.

Zajęcia odbywają się w 3-dniowych sesjach, raz w miesiącu, od wtorku do czwartku, w godz. 16.00 – 21.00, w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A (wejście od ul. Rogalińskiej).

CZESNE:

Dzięki dofinansowaniu studiów przez Fundację „Jesteśmy Zmianą, opłata za całość studiów jest promocyjna i wynosi zaledwie 2000 zł.

REKRUTACJA / ZAPISY:

Ankietę zgłoszeniową prosimy nadsyłać pod adres: podyplomowe@wsz-sw.edu.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 752 92 68 (Fundacja „Jesteśmy Zmianą) lub (22) 862 32 24 (Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa).

Posiadanie dyplomu uczelni wyższej nie jest obowiązkowe. Osoby nie posiadające wyższego wykształcenia mogą być słuchaczami studiów. Wówczas nie otrzymują świadectwa ukończenia, lecz zaświadczenie o uczestnictwie w studiach.

CEL STUDIÓW:

Założeniem studiów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz wzbogacenie samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych. Proponujemy interdyscyplinarny, nowatorski i spójny program osobistego rozwoju, który wpłynie także na kierunek rozwoju Twojej rodziny, społeczności, gminy, miasta, kraju, świata.

W trakcie nauki słuchacze, przy nieinwazyjnym wsparciu ze strony wykładowcy, sami budują swoją wiedzę na temat społeczeństwa i gospodarki. Stawiają diagnozy dotyczące jej stanu i szukają możliwych do realizacji sposobów naprawienia jej mankamentów. Naszym celem nie jest przekazanie słuchaczom gotowych pakietów informacji, lecz nauczenie ich krytycznego myślenia i sposobów samodzielnego zdobywania wiedzy.

ADRESACI:

Społecznicy: związkowcy, samorządowcy, aktywiści, działacze stowarzyszeń i fundacji oraz wszyscy, którzy chcą współtworzyć z nami nową Pierwszą Kadrową.

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studenta:

– zrozumie rzeczywiste mechanizmy funkcjonowania obecnego systemu gospodarczego; dowie się, jak kształtuje on ludzką świadomość;

– pozna alternatywne sposoby gospodarowania, które nie degradują człowieka, a spełniają swoją gospodarczą rolę;

– uzyska możliwość szerokiego, holistycznego, syntetycznego, bardziej świadomego widzenia rzeczywistości;

– pozna centralne problemy współczesnego świata wraz z przykładami proponowanych i zastosowanych rozwiązań.

Liczymy na to, że słuchacze włączą się aktywnie w dokumentowanie przebiegu studiów poprzez tworzenie materiałów video i tekstowych oraz współtworzenie strony internetowej NAWIGATORÓW JUTRA (www.nawigatorzy-jutra.pl). W ten sposób słuchacze będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego.

 

WYKŁADOWCY

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW:

Lp.

PRZEDMIOT

Liczba godzin

Razem

Wykład

Konwer-satoria

1 Zmiany w systemie społecznym i gospodarczym na świecie 14 8 6
2 Dokąd zmierza świat 8 4 4
3 Wybrane problemy globalizacji 14 10 4
4 Unia Europejska – stan i perspektywy 14 8 6
5 Podstawy ekonomii dobrobytu 36 24 12
6 Marketing przyszłości 12 8 4
7 Ekonomia społeczna 15 10 5
8 Zasady monetyzacji gospodarki 22 16 6
9 Strategie zarządzania organizacją 12 8 4
10 Psychologia zmian i przekraczanie stereotypów 12 8 4
11 Wprowadzenie do analizy systemowej 15 9 6
12 Wartości etyczne dziś i jutro 14 6 8
13 Seminarium dyplomowe 12 12
RAZEM 200 119 81

 

WYKŁADOWCY:

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej oraz osoby od lat zaangażowane w działania wspomagające rozwój własny i społeczny.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA:

Nauka zakończy się ustnym egzaminem końcowym. Na ocenę końcową na świadectwie wpłynie także uczestnictwo w grupach projektowych i realizacja projektu (np. stworzenie teoretycznego modelu ekonomicznego), świadcząca o umiejętnościach współdziałania słuchaczy między sobą.

 

PLAYLISTA – wykłady online

 

KREDYT JEST WPISANY W SYSTEM – Wykład Izabeli Litwin z dnia 25 XI 2015 

CZY ŚWIATEM RZĄDZI DETERMINIZM – Fragment wykładu Prof. Andrzeja Zawiślaka na temat „Wybrane problemy globalizacji”

PIENIĄDZE ALTERNATYWNE – Wykład Krzysztofa Lewandowskiego z dnia 26 II 2016

ZAKOŃCZENIE II EDYCJI STUDIÓW „NAWIGATORZY JUTRA”

ZAKOŃCZENIE I EDYCJI STUDIÓW „NAWIGATORZY JUTRA”

 


1 Comment

Marian

22 stycznia 2016 at 8:21 am

Chciałbym brać udział w studiach społecznych-WSZECHNICA

Leave a Reply