Studia Społeczne – Wszechnica

INAUGURACJA WSZECHNICY

Idea uruchomienia Wszechnicy – Platformy Nowych Perspektyw powstała w gronie wolontariuszy i sympatyków Fundacji Jesteśmy Zmianą dla realizacji jej misji edukacyjnej. Edukacji rozumianej jako dobro ogólnodostępne i nieodpłatne, jako przekazywanie wiedzy i doświadczenia z pełnym poszanowaniem słuchacza, któremu zostawia się wybór przyjęcia lub odrzucenia przekazywanych treści.

Skostniała i skorumpowana nauka akademicka nie nadąża za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Odrzuca nowe idee, nowe rozwiązania. Nie rozumie konieczności zmian, a właściwie konieczności przebudowy systemu. Nie tylko systemu gospodarczego i finansowego, ale także wszelkich innych form życia społecznego.
Nowa epoka, epoka obfitości dóbr wymaga całkiem nowego spojrzenia na rzeczywistość. Zasady wypracowane w epoce niedoboru już nie sprawdzają się.
Nie mamy wzorców i praktyki. Wszyscy, wykładowcy i słuchacze zaczynają od zera. Nowy ład światowy wyłoni nowych liderów, budowniczych i architektów przyszłości, ludzi rozumiejących patologie obecnego systemu, ludzi poszukujących, odważnych. Odważnych tą odwagą, która pozwala wycofać się gdy popełniamy błąd, gdy obrana droga okazuje się drogą donikąd.
Wszechnica ma formę Platformy Nowych Perspektyw. Tak więc prezentowane będą w jej ramach różne spojrzenia na tematykę ekonomiczną, bardzo szeroko rozumianą ekologię, zdrowie, edukację i świadomość.
Wszechnica ma na celu rozbudzenie w słuchaczu zainteresowania poruszanymi tematami, a co za tym idzie chęci samokształcenia, tj. samodzielnego studiowania literatury tematu, szukania informacji, dyskutowania w grupach ludzi podobnie myślących.
Zapraszamy do Wszechnicy, aby przeżyć największą przygodę swojego życia. Przygody zaczynającej się od odrzucenia stereotypów, przyzwyczajeń i nawyków myślowych, a kończącej się satysfakcją płynącą z pracy dla dobra innych ludzi i wewnętrznego poczucia życia spełnionego.

UWAGI PRAKTYCZNE:

• Nie istnieje obowiązek rejestracji.
• Każdy, w każdym momencie może włączyć się w proces edukacyjny.
• Uczestnictwo polega na wysłuchaniu nagrań video, prowadzonych w formie wykładów, wywiadów, rozmów, dyskusji lub prezentacji szczególnie ciekawych informacji pochodzących z sieci.
• Istnieje możliwość zaangażowania się w tematykę prezentowaną na platformie poprzez przygotowania i współorganizację projektu korespondującego z tematyką Wszechnicy.
• Wszechnica ma formę Platformy Nowych Perspektyw, jest więc forum wypowiedzi naszych gości, prelegentów i współpracowników. W proponowanym procesie nauczania nie ma ani dogmatów, ani jedynie słusznych idei, ale istnieje baza dla twórczego, samodzielnego i krytycznego oglądu rzeczywistości. Nasi wykładowcy nie są skrępowani programem o charakterze ogólnym. Każdy prezentuje swój program autorski. Tezy i opinie głoszone przez nich nie zawsze są zbieżne, choć zawsze przyświeca im ta sama idea: zapewnienia ludziom, społeczeństwom, narodom i całej ludzkości bezpieczeństwa ekonomicznego i socjalnego oraz warunków do rozwoju własnego potencjału.
• W perspektywie planowane są cykliczne spotkania z wybranymi wykładowcami.
• Zapraszamy słuchaczy do grupy dyskusyjnej na FB, oraz na nasz kanał YouTube.
• Mamy nadzieję, że słuchacze pomogą nam zapraszać do współpracy ludzi, których wiedza i doświadczenie może wzbogacić nas wszystkich.


Leave a Reply