Dwóch gości o duchowości

Odcinek 12 – Czas świąt, czas radości

Wydanie świąteczne.

Odcinek 11 – Wszyscy się zmieniamy

Jak nadążyć za zmianami? Rozwój, człowiek, wiedza, doświadczanie, energia, przeszłość, patriotyzm, polityka, inspiracje czerpane z dawnych cywilizacji.

Odcinek 10 – Żyć swoim życiem

Jak rozmawiać o duchowości, rozwoju człowieka, świadomości? Czy zmiany zachodzące w świecie są dla nas szansą? Jak żyć prawdziwie własnym życiem?

Odcinek 9 – Zrozumieć siebie

Dyskusja o cyklach życia, trwaniu, rozumieniu siebie.

Odcinek 8 – Wspierać innych to wspierać siebie

O wsparciu jakiego możemy udzielać innym, a także o samopomocy, uśmiechu i radości życia.

Odcinek 7 – Jak panować nad emocjami?

Jak zapanować  nad złymi emocjami? Praktyczne ćwiczenia pomocne w poradzeniu sobie z emocjonalnym atakiem i panowaniu nad własnymi emocjami. Emocje w kontekście takim jak: dialog, rozmowa, wymiana argumentów.

Odcinek 6 – Emocje

Jaką rolę w naszym życiu pełnią emocje? Dlaczego często są przeszkodą w dialogu? Czy można świadomie nad nimi panować?

Odcinek 5 – Zmiany

Zmiany w Polsce, zmiany na Ziemi, zmiany w ludzkiej świadomości… a może to tylko przejawy tego co w świecie duchowym dokonało się już wcześniej?

Odcinek 4 – Gdzie nasza dziecięca radość?

Czy w toku dorastania tracimy swą dziecięcą radość? Czy nasza cywilizacja ułatwia czy utrudnia nam rozwój? Dlaczego cenne wartości gdzieś nam umykają? Co się dzieje na marginesach naszej edukacji?

Odcinek 3 – Tematy zastępcze

W otaczającej nas rzeczywistości jest mnóstwo tzw. tematów zastępczych. Niejednokrotnie przysłaniają nam one to co najważniejsze.

Odcinek 2 – Skąd w otaczającym nas świecie tyle negatywizmu?

Skąd w otaczającym nas świecie aż tyle negatywizmu?

Odcinek 1 – Życie jako doświadczanie?

Życie jako doświadczanie (odcinek inauguracyjny).


Leave a Reply