Propedeutyka Duchowości

Ogólne wiadomości o Człowieku i Ziemi

Tadeusz Owsianko: tadekzboze2@gmail / Andrzej Kaleta: a.kaleta@ekaleta.com

Etyka mądrości a Świadomość

Tadeusz Owsianko – spotkanie dotyczące wiedzy duchowej, etyki i świadomości zmian zachodzących we wszechświecie.

Znowu Początek

Tadeusz Owsianko w rozmowie na temat wszechświata oraz zmian w nim zachodzących, a także na temat świadomości, ducha, rozwoju człowieka i cywilizacji.

Wiedza o wiedzy

Tadeusz Owsianko i „dwóch gości…” – czy wiedza duchowa człowiekowi uduchowionemu jest potrzebna?

Zmiany

Trzy wszechświaty, trzy etapy jednego Wszechświata. Zmiany same nie zachodzą, są tworzone. Matrix, etap naszego dzieciństwa. Nie jesteśmy Bogami, lecz Nim, Ojcem. Embrionalne połączenie. Deficyt energii w Matrixie, początkiem Zła. Jak zlikwidować Matrix i posprzątać po nim. Rola Ziemi we Wszechświecie. Ziemia epicentrum, twardym dyskiem z zapisem Wszechświata. Człowiek oddzielona od przyrody istota boska w ludzkiej postaci. Karma zbiorowa i indywidualna jest wyrównywaniem rachunków oraz oczyszczaniem Ziemi, Wszechświata i człowieka.

Zagadnienia pochodzące z korespondencji widzów

Ojciec nie rozpadł się na cząstki, lecz sam je stworzył. Człowiek nie jest cząstką, lecz całością Ojca. Prawa są tworzone sztucznie, zawsze w czyimś interesie. Zasady są wewnętrzną busolą prawidłowej drogi. Stare religijne nazewnictwo, lecz nowe właściwe zrozumienie. Każdy jest częścią projektu: „Istnienie Wszechświata”. Bóg nie jest polem świadomości, lecz osobą. Ludzkość – braterstwo świadomości, ożywiona materia.

Początek Wszechświata

Konieczność kontaktu ze słuchaczami jako przepływ energii pomiędzy nami. Wielki Wybuch, wielka bzdura. Jeszcze trochę o energiach. Wir: czarna dziura, oraz dwanaście jego pasemek. Czasoprzestrzeń Wiśniewskiego-Snerga. Potrójna Trójnia. Gdzie jest ten smyczek. Dwanaście głaśnięć, erupcja nie wybuchowa lecz erupcyjna – wylewowa.

 

Po co żyje człowiek?

Przekaz Rozalii – Kobieta, symbol materii, uwalnia się od starych elementów bytu: stanów grupowych, podziałów oraz pozostałości po Matrixie. Byt jest energią żeńską, „+” jest Materią, „-” jest Antymaterią. Spełnić istnienie, odpowiedzieć na pytanie; po co żyjemy? Powód istnienia, rozwój duchowy przepustką do nowego. Sześć twarzy Sześcianu Zamysłu. Jeszcze o energiach, żywych istotach. Intencja, fundament Zła. Nie czyń drugiemu, bo sobie czynisz.

 

Narodziny budulca Wszechświata

Zaczynam od tego, co usłyszałem od Niego. Jest Istnienie i jest Nieistnienie. Jestem Ja i jesteś Ty. Człowiek jest całością Ojca, przyroda w Bycie jest przejawem Jego cząstek. Obieg energii w Bycie. Otoki, ich ważność przy tworzeniu żywych części – narządów. Tworzenie całej rozmaitości energii. Istoty dźwięku. Tworzenie się cząsteczek energii. Stają się one indywidualnymi istotkami. Pojawia się Wir, nowa twórcza istota. Rzeczywista wielkość ekosfery Wszechświata i cząstek jego energii.

 

Wszechświat wyłania się z Wieczności

Pytanie jest początkiem postępu w poznaniu. Trójnia – początek początku zanim wyłoni się Byt. Jej nieprzerwane trwanie w postaci żywych oddziaływań na wszystkie aspekty Bytu, i materialne, i duchowe. Jestem wiecznym Duchem, który wszystko wie, tylko muszę to poznać. Sześcian z Zamysłu pierwszą strefą Bytu.

Trochę politechniki Wszechświata

Elastyczność trzech zasad. Prawda, złudna uroda bogactwa jej treści. Ważność tego, co się tworzy. Pomyłki muszą być zrozumiane i naprawione. Trójnia konstrukcyjna: Czas, Przestrzeń i Grawitacja. Trójnia strukturalna: Elektryczność, Magnetyczność i Elektromagnetyczność. Ważność – sami ją tworzymy. Trochę o Czasie i o trójni elektrycznomagnetycznej.

Skąd wziął się Bóg?

„Zrodziła mnie Wieczność…”. Każdy element Wszechświata jest żywą istotą. Odpowiedź fizyków na jedno pytanie. Jesteśmy istotami wielowymiarowymi i możemy kontaktować się z każdym poziomem Wszechświata. Mieszkamy w trzeciej, tym razem wiecznej wersji Wszechświata. Wszystko żyje i zmienia się. Nie ma jednej ostatecznej wiedzy.

Własna Wola, wolność czy niewola?

Wolna Wola – nasze wczesne dzieciństwo. Bankructwo samodzielności. Zadania na dziś: opanować swe ciała i pozostać w Bycie.

Jestem Nim, wiecznym podróżnikiem

Etyka duchowa. Byt i Wieczność. Trzy zasady, trzy pierwsze istoty. Chęć i Potrzeba Istnienia – dwa pierwsze programy. „Matrix” skąd i po co się wziął?

My – prototyp Ojca

Proporcje materii i energii w Bycie. Istota współistotności z Ojcem w Bycie. Tą wiedzę przekazuję od siebie.

Ogarnąć i poznać Wieczność i Byt

Każda wiedza musi być doświadczona. Wszystko co jest, to czyjeś dzieło powstałe w jakimś celu. Wychodzimy z dzieciństwa, z wolnej woli. Do wiedzy trzeba dotrzeć osobiście, ona sama nie przyjdzie. Trzy zasady – trzy pierwsze istności. Bilans energetyczny u podstawy powstania Zła.

Jeszcze o pierwszym twórcy – Ojcu

Mam pewność swej wiedzy, ale dla siebie. „Po co ci Ojciec ?” Jeśli badać Wszechświat to jak i czym? Wir i początek Materii.

Przystępujemy do tworzenia Wszechświata

Plan – pusta kartka. Zdarzenia wzorcowe i niewzorcowe. Cel – indywidualność i wzorcowość. Po co ta zabawa? Spotkanie z Ojcem = spotkaniu ze swą Misją i ze swą Pracą.

To nie nowa religia, to wiedza.

Zło – dzisiejsza rzeczywistość Ziemi. Rodzaje impulsów duchowych i kontaktów z Ojcem. Zrozumienie, przestrzeń poza intelektem. Odkłamać cel. Wieczność. Nowy „Sąd Ostateczny”.

Wiedza o Bogu, bycie i o nas

Moje metody poznawcze. Budżet Wszechświata. Zakorkowanie obiegu energii bankructwem starego świata. Wszechświat – żywa istota.

Ważność duchowa

Duchowość każdego z nas. Duchowa ekonomia. Duchowość busolą Nawigatorów Jutra.


Leave a Reply