Wokół Doktryny Kredytu Społecznego

[expand title=”Do Nawigatorów Jutra
Do ciekawych, gotowych mierzyć się ze sprawami trudnymi i bardzo trudnymi; do chcących przeznaczyć swoją życiową energię na badanie przyczyn podstawowych i odkrywanie metod przyczynowej terapii raczej niż na przylepianie plastrów na raka. Do rozumiejących, że każda podróż zaczyna się zawsze tutaj i wyłącznie teraz; do tych, którzy tak czują: „]
CHCĘ
Wykorzystywać moje umiejętności
jedynie do takich prac,
które sumiennie uznam za służące
pokojowemu współistnieniu wszystkich ludzi,
sprawie ludzkiej godności i możliwości samorealizacji.
Wiem – spełnienie tych celów wymaga
udostępnienia wszystkim niezbędnych do życia udogodnień
dobrego pożywienia, powietrza, wody,
odzieży i dachu nad głową,
dostępu do piękna przyrody i dóbr kultury,
troskliwego, dobrego wykształcenia, opieki zdrowotnej
i możliwości pozwalających każdemu człowiekowi
odnaleźć swobodnie własne cele w życiu,
rozwijać siły i umiejętności twórcze
rąk, umysłu i ducha.

Wiem – istnieją obecnie po temu w Polsce i na Ziemi
wszelkie fizyczne możliwości.
Chcę – przyczyniać się
do rozwijania współpracy,
do unikania konfliktów, nadmiernych napięć, hałasu,
zatruwania
ziemi, powietrza czy wody,
do ochrony piękna przyrody,
jej naturalnych zasobów
mineralnych, roślinnych i zwierzęcych.

Chcę
czynić sobie Ziemię kochaną.
[/expand]
Obecny nawyk zajmowania się raczej powierzchniowymi dolegliwościami niż podstawowymi przyczynami naszych trudności osobistych, społecznych gospodarczych i politycznych można by nazwać podejściem alarmowym.
Podejście alarmowe zdaje się mieć związek z tym, że szukanie głębszych przyczyn uważamy za doraźnie nieopłacalne, a zresztą czujemy się wobec nich bezsilni. Mobilizujemy się dopiero, gdy z tlącego zarzewia wybuchnie pożar, gdy statek już tonie. Nie myślimy wówczas o bezsilności, o opłacalności. Bez zastanowienia chwytamy, co pod ręką i rzucamy się gasić, chwytamy się brzytwy. Możemy się cieszyć jeśli przeżyjemy choć poparzeni, bez palców.
Nasz aktualny system finansowy – podobno niezatapialny – ma w sobie kryzysowe zarzewie; góry lodowe majaczą jak niewinne chmury na horyzoncie. W istocie ten system działa jak rak, bezlitośnie rosnący, pochłaniając, niegodziwym zadłużeniem, nasze wspólnotowe dziedzictwo – kulturowy i gospodarczy dorobek, obecne i przyszłe plony.
A co my na to?
Nie dbając o przyczyny, kłócimy się jaki udział ma komu przypaść z 10 worków, które rabuś sprytnie podrzucił  nam jak kość niezgody, samemu znikając z pola naszej uwagi z 90-oma. Potem powraca, przebrany w naukowe togi, w eksperckie tytuły, by nam wypominać nadmierną konsumpcję, opiekuńczość – socjalistyczne lewactwo, populizm.
Umożliwia to powszechna nieświadomość mechanizmów tworzenia kredytu finansowego oraz jego akceptacja jako jedynej możliwości uzyskiwania środków płatniczych, transakcyjnych. Wskutek tego zgadzamy się bez protestu na powszechne zadłużanie wszystkich obywateli i ich państw. Przy tym najbardziej zadłużone są państwa najbogatsze, ale najbardziej poszkodowane są miliardy ludzi niezamożnych w rejonach najuboższych. Długi narastają w coraz szybszym tempie, bez ograniczeń, właśnie tak jak tkanka nowotworowa, przy pomocy pompy procentowo – podatkowej przepompowując pieniądze z naszych kieszeni do kieszeni około 10% najbogatszych inwestorów finansowych,.
Potrzebujemy nowego impulsu poznawczego i organizacyjnego ze strony młodych, zdolnych, energicznych fachowców, nie całkiem jeszcze urobionych na ortodoksyjną liberalno – monetarystyczną modłę. Potrzeba rozwinięcia alternatywnej ekonomii, przystosowanej do nowoczesnej gospodarki, uwalniającej ją od paradoksu nędzy wśród obfitości.
Budujmy arkę przed potopem…
Szukamy Nawigatorów Jutra. Szukamy najlepszych z najlepszych

Co z zajęć ma wynieść uczestnik?

[expand title=”Pierwszym celem realizacji programu jest przedstawienie spraw złożonych w możliwie ogólnych zarysach, jako przygotowanie do codziennej społecznej nawigacji. Wiele z punktów programu pokazuje nowatorskie spojrzenie na poruszane problemy i możliwości rozwiązań.
. Drugim celem jest wprowadzenie uczestników do zagadnień, które czekają na rozwinięcie w formie opracowań licencjackich, magisterskich tez doktoranckich i habilitacyjnych. Do programu załączono wybór tematów, i ich różnych aspektów, mogących służyć do tego celu.”]
Do wielu z nich można otrzymać od naszego zespołu wskazówki i duży zasób piśmiennictwa. Szkoła zapewnia opiekę kadry akademickiej i organizacyjnej nad dalszym rozwojem uczestników.
Istnieją już archiwa odpowiednich tekstów. Polecamy szczególnie archiwum http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/. Obejmuje ono książki i publikacje klasyków alternatywnej ekonomii, w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, polskim ii.
Archiwum odznacza się logiczną, przyjazną dla użytkownika organizacją, aktualnością, wielostronnością. Obejmuje też teksty krytyczne w stosunku do prezentowanych w duchu alternatywnym. Znajdziemy tam tematy prac seminaryjnych, dyplomowych, magisterskich i doktoranckich, związane z alternatywnym myśleniem o pieniądzu..Prace były wykonywane w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
W Polsce ważne archiwum znajduje się na stronie www.glosulicy.pl Na stronie tej zgromadzono kilkadziesiąt tekstów książek i filmów dotyczących alternatywnego podejścia do systemu finansowego w różnych krajach i publikacji i publikacji stanowiących dorobek naszego zespołu. Pomocne będą też archiwa na stronach wykładowców. Znajdziecie tam kopalnię źródeł dla realizacji tych i podobnych tez naukowych.

Szczególnie cenne było by równoległe opracowywanie – przez członków utworzonych przez Was w tym celu zespołów – dla ekonomicznych, społecznych, prawnych, politycznych, etycznych i historycznych ujęć podanych tematów; uczenie się porozumienia przekraczającego specjalistycznie zróżnicowane terminologie; rozwijanie ducha i umiejętności współpracy; tworzenie dobrze współdziałających grup biegłych nawigatorów.
[/expand]
Zajęcia mają mieć charakter syntetyczny raczej niż analityczny, jakościowy raczej niż ilościowy. Chodzi mi tu o widok niejako z lotu ptaka na ważne propozycje tego, co można by nazwać Nową Ekonomią, Ekonomią wieku Obfitości, Ekonomią wieku Informacji, Demokracją finansową …

[expand title=”TEMATY ZAJĘĆ”]

Wprowadzenie

Gospodarka rynkowa i poza-rynkowa „Trójwarstwowy tort z lukrem”

Gospodarka rynkowa – pieniądz inne środki płatnicze
Kim opiekuje się państwo opiekuńcze?
Jak się to dzieje?

Powstawanie współczesnych środków płatniczych
Skąd się biorą dolary?
Mechanizm Mandrake tworzenia środków płatniczych z niczego

Pieniądze i inne środki płatnicze
Gotówka
Kredyt
Pomocnicze środki płatnicze
Wirtualne środki płatnicze; obrót bezgotówkowy

Jak działają pieniądze?
„Magiczny trójkąt” funkcji pieniądza
Które funkcje pieniądza się wspomagają a które sobie przeszkadzają?
Potrzeba rozdzielenia narzędzi spełniających poszczególne funkcje
Szybkość obiegu pieniądza i jej znaczenie dla płynności gospodarki
Czwarta funkcja pieniądza – dystrybucyjna – pomijana choć coraz ważniejsza
Piąta „funkcja” – spekulacyjna. (Funkcją noża jest szantaż i zabijanie? Fałszerstwo uzasadnia się tym, że istnieje i ma formę instytucjonalną)
Możliwość przyspieszenia szybkości obiegu pieniądza

Czym właściwie jest pieniądz?
Pieniądz jako powszechnie przyjmowany środek transakcyjny
Pieniądz traktowany jako towar
Pieniądz – jako „krew gospodarki”
Pieniądz jako informacja
Pieniądz jako informacja o możliwościach danej gospodarki w zaspokajaniu potrzeb
Pieniądz jako poświadczenie akceptacji odebranego dobra rynkowego
Pieniądz jako uprawnienie do pobrania dobra rynkowego w cenie zgodnej z poświadczeniem

Na czym polega wartość pieniądza?
Przypowieść o łebskim burmistrzu
Pokrycie w „twardej” walucie
Pokrycie w szlachetnych kruszcach
Pokrycie pieniądza w rynkowych dobrach

Właściwy i niewłaściwy użytek z pieniądza
Handlowanie pieniądzem
Pieniężne spekulacje
Zyski ze spekulacji pieniężnej
Dominacja rynków pieniężnych nad rynkami realnymi
Finansizacja gospodarki
Pieniądz jako narzędzie rozprowadzania dóbr
Pieniądz – ster gospodarki
Ster państwowy
Ster bankowy
Ster w rękach obywateli

Jaka ilość pieniądza jest odpowiednia dla zdrowia gospodarki?
Zbyt wiele pieniądza → inflacja „popytowa” – skutki dla uczestników gospodarki
Zbyt mało pieniądza → inflacja „kosztowa” – skutki dla uczestników gospodarki
Pokrycie dóbr rynkowych w pieniądzu czy pokrycie pieniądza dobrami?

Obecna luka siły nabywczej
Odkrycie C.H. Douglasa i jego podstawowe Twierdzenie A+B

Sposoby uzupełniania luki siły nabywczej – obecne
Zwiększanie inwestycji dla produkcji niekonsumpcyjnej → zwiększanie zarobków bez zwiększenia oferty konsumpcyjnej
infrastruktura;
przemysł zbrojeniowy
Bankowy kredyt → zadłużenie społeczeństwa i państwa → wzrost inflacji (kosztowy)

Sposoby uzupełniania luki siły nabywczej – propozycje
Zwiększanie szybkości obiegu pieniądza
Wypłaty wynagrodzeń co tydzień, co 2 tygodnie
Zastosowanie czysto transakcyjnych środków płatniczych tracących na wartości z czasem (Demurrage)
Skrócenie opóźnię zapłaty za dostawy (kredyt kupiecki)
Izby rozliczeniowe kompensacyjne
Stosowanie weksli jako środka płatniczego
Lokalne środki płatnicze (Complementary Currency)
Barter wielostronny
Eksperymenty w Woergl, Chemigauery, LETS, SALTA, CREDITOS, WIR
Banki Czasu
Składy i kwity konsygnacyjne jako środek płatniczy. Propozycje prof. Ruginy.
Bezprocentowa emisja Dywidendy Społecznej → społeczeństwo mniej zadłużone.
Bezprocentowa emisji pieniądza na Dyskonto skompensowane → znaczne zmniejszenie inflacji

Jak powstają pieniężne i kredytowe środki płatnicze?
2 fazy emisji I) Emisja pierwotna; II) Wydawanie – puszczanie w obieg – emisja wtórna, efektywna)

Jak powstaje środek płatniczy pieniężny?
Obecnie: I) Emisja pierwotna: Bank Centralny II) Emisja efektywna: banki – obywatele – przedsiębiorstwa – państwo (podatki) → silna centralizacja władzy finansowej państwa i banków
W Systemie Kredytu Społecznego: 1) Emisja pierwotna:Centralne Biuro
Rachunkowe – Dywidenda społeczna (gotówkowa) 2):Emisja efektywna, obywatele
– przedsiębiorstwa.
Sterowanie emisją pierwotną – centralne . Sterowanie emisją wtórną –
rozproszone, przez obywateli – przedsiębiorstwa → decentralizacja władzy →
demokracja finansowa
Jak powstaje środek płatniczy kredytowy?
Bankowość ułamkowa
Pieniądz wielkiej mocy podstawą do rozmnożenia środków płatniczych ex nihilo.
Mylne utożsamianie bankowych kredytowych środków płatniczych z pieniądzem
Obecnie: I) Emisja pierwotna :Banki komercyjne II) Emisja efektywna: przedsiębiorstwa i obywatele. Sterowanie emisja pierwotną rozproszone: banki. Sterowanie emisją wtórną: przedsiębiorstwa i obywatele; rozproszona → bardzo silna centralizacja władzy w bankach komercyjnych. Silna niestabilność systemu → Inflacyjne cykle gospodarcze.
W Systemie Kredytu Społecznego: 1) Emisja pierwotna:Centralne Biuro Rachunkowe;
2) Emisja efektywna – Państwo, przedsiębiorstwa, obywatele → demokracja finansowa mniejsza niż w przypadku pieniądza gotówkowego. Zmniejszenie ew. inflacji (kosztowej).

Udział transakcji gotówkowych i kredytowych w sumie wszystkich transakcji
Kredytowy środek płatniczy jako dominujący w gospodarce.
Obecne konstytucyjne zastrzeżenia: łyżka dziegciu w konstytucyjnym miodzie
Zastrzeżenie władzy emisyjnej pieniądza dla NBP. Konstytucja RP , 1997, § 227
Nieobecność zastrzeżenia władzy emisyjnej kredytu.

Powszechność zadłużenia – przyczyny
Uwagi o lichwie
Lichwa gotówkowa
Pożyczanie na procent informacji o obecności i uprawnienia do pobrania dóbr dostarczonych i już zaakceptowanych na rynku. Nie powoduje inflacji popytowej ale może spowodować inflację kosztową
lichwa kredytowa
„Pożyczanie” wykreowanej przez bank informacji o istniejących zasobach dóbr dotąd nie wykazanych i uprawnienia do ich pobrania – monetyzacja rynkowych rezerw. (Uruchamia te rezerwy, Może spowodować inflację kosztową, z powodu podwyższenia kosztu transakcyjnego o odsetki)
„Pożyczanie” wykreowanych przez banki podrobionych uprawnień do pobrania z rynku dóbr, na które już wydano uprawnienia oryginalne – monetyzacja obietnicy dostarczenia w określonym terminie dóbr zaakceptowanych na rynek, zaś oryginalnych uprawnień – do banku.(Powoduje inflację popytową oraz kosztową)
Brak rozróżnienia między środkami płatniczymi gotówkowymi i kredytowymi wynika z powszechnej obserwacji, że oba działają skutecznie jako środek nabywania dóbr.

Spekulacja masowa
Niestabilność, powodowanie cykli prosperity i recesji gospodarczych, kryzysów

Skutki powszechnego zadłużenia
Powszechność deficytu budżetowego
Wzrost podatków → inflacja kosztowa
Na co przeznacza się sumy podatkowe
Cięcia budżetowe
Twarde i miękkie pozycje budżetu
Presja na wzrost gospodarczy
Presja na wzrost konsumpcji
Presja na doraźność zysków i na planowanie doraźne. Dyskontowanie przyszłości
Nieopłacalność zysków odległych i planowania długofalowego
Oszczędzanie →
Spowolnienie szybkości obiegu pieniądza,
Zwiększenie kosztów transakcyjnych
Centralizacja zasobów pieniężnych i władzy
Demokracja – plutokracja
Władze demokratyczne
Władza pieniądza
Władza nad umysłami – media

Czy zadłużenie jest nieuchronne?

Gospodarka rynkowa
Kapitał
Czym jest kapitał?
Kapitał realny
Kapitał finansowy
Szczególna rola kapitału finansowego
Kapitał prywatny
Kapitał wspólnotowy
Kto jest dziedzicem kapitału wspólnotowego?

Kapitał wspólnotowy jako podstawa dywidendy społecznej

Podział dywidendy od kapitału
Obecny podział
Podział sprawiedliwy

Gospodarka Szarej Strefy
Patologie kompensacyjne

Chleba naszego powszedniego

Gospodarka rynkowa – pozarynkowa
Praca
Praca a zatrudnienie
Praca wymuszona
Praca swobodna
Czy pełne zatrudnienie jest konieczne, możliwe, pożądane?
Miejsca pracy, miejsca pracy – zysk, zysk
Czy zmierzch zatrudnienia?
Wolność wyboru pracy
Wybór zgodny – niezgodny z potencjałem pracownika. Zyski i straty

Efektywność pracy gdy jest zgodna z potencjałem pracownika Efekty mnożnikowe,
Praca swobodna rozwija
Praca wymuszona degraduje osobę pracownika

Sposoby zwiększania dobrze obsadzonych miejsc pracy; koszty
Ramkowicze – Kleksiarze

Bezwarunkowy dochód podstawowy [Basic Income, Grundeinkommen]
Zasady
Korzyści
Koszty

Gospodarka niedostatku – gospodarka obfitości

Wolontariat – zupełnie „za darmo”? Kiedy potrzebne jest pokrywanie kosztów?

Nieopłacana praca wychowawcza – głównie kobiet – największy wolontariat

Znaczenie czasu wolnego
Lęk przed czasem wolnym
Odtwórczość
Twórczość
Myślenie; Odtwórcza natura myślenia

Gospodarka rynkowa – pozarynkowa – Przyroda
Relacje

Na czym się wspiera gospodarka rynkowa?

Gdyby zniknęła gospodarka pozarynkowa, środowisko i zasoby naturalne …
Powiązania między gospodarką rynkową i pozarynkową
Ruch ludzi
Ruch dóbr
Ruch umiejętności
Ruch kulturowy
Wzajemne uwarunkowanie efektywności działań rynkowych i pozarynkowych
Gospodarka rynkowa – Góruje Umysł: to, czego nie da się policzyć nie liczy się
Gospodarka pozarynkowa – Góruje Serce: to. co najważniejsze jest niepoliczalne

Na czym stoi gospodarka rynkowa i pozarynkowa?
Zasoby Przyrody
Zasoby Ziemi
Środowisko kosmiczne
Inteligencja Przyrody
Ziemia da sobie radę bez człowieka. Człowiek nie da sobie rady bez ziemi
Człowiek panem przyrody? Czy część może panować nad całością?

O doktrynie Kredytu Społecznego

Film: Doktryna Kredytu Społecznego

Wartość produkcji ma mieć pokrycie w pieniądzu
Emisja pierwotna pieniądza gotówkowego i kredytu zastrzeżona dla Centralnego Urzędu Rachunkowego
Emisja wtórna pieniądza gotówkowego przez obywateli
Emisja pierwotna pieniądza kredytowego zastrzeżona dla Centralnego Urzędu Rachunkowego
Emisja wtórna pieniądza kredytowego przez Państwo, administrację samorządową i przedsiębiorstwa
Nowy kredyt na produkcję zgodnie z realnymi możliwościami produkcyjnymi
Dywidenda społeczna dla każdego, zgodnie ze stanem gospodarki.
Bezwarunkowy Dochód Podstawowy
Antyinflacyjna funkcja Dyskonta Skompensowanego.
Mnożnik stowarzyszeniowy (Association Increment) C.H. Douglasa

Główne zasady i wytyczne Doktryny Kredytu Społecznego
Pierwsza propozycja C.H. Douglasa Kredytu Społecznego
Środki zakupu (cash credits) w rękach ludności danego kraju winny być stale równe sumie cen (collective cash prices) jaką trzeba płacić za dobra konsumpcyjne wystawione w tym kraju na sprzedaż
Druga propozycja Douglasa
Kredyty potrzebne do sfinansowania produkcji nie powinny pochodzić z oszczędności ale z nowych kredytów na produkcję i kredyty te zostaną wycofane dopiero w zależności od stosunku powszechnego obniżenia wartości do powszechnego wzrostu wartości”, do powszechnego wzbogacenia
Trzecia propozycja Douglasa
Rozdział środków zakupu (cash credits) pomiędzy jednostki powinien coraz mniej zależeć od zatrudnienia. To znaczy, że Dywidenda powinna stopniowo zastępować płacę i pensje.
Ku rozwadze
Bogactwo

Uwagi o bogactwie
Bogactwo – rzeczywistość i znaki
Pusty dzban Salomona
Gospodarka niedostatku – gospodarka obfitości
Skąd niedostatek wśród obfitości?
Dlaczego mamy coraz więcej kupować?

Wolność wyboru

Jaką mamy wyboru pracy w sytuacji bezrobocia i niedostatku wybierającego zatrudnienie?
Obecność zabezpieczenia podstawowych potrzeb jako warunek swobody wybory tego, na co chcemy skierować swoja energię, zdolności i zainteresowania.

Rola państwa dla uwzględnienia różnorodności

Po co nam dom bez ścian? Domów nie budujemy jednakże bez okien i drzwi
Całkowite otwarcie granic. Gospodarczy HIV
Całkowite zamknięcie granic
Półprzepuszczalność

Państwo neokapitalistyczne
Zminimalizowana rola regulacyjna państwa
Państwo jako ostateczna instancja gwarancji pieniądza
Państwo jako gwarant własności prywatnej szczególnie wielkich korporacji finansowych i przemysłowych
Państwo jako ostateczny ubezpieczyciel wielkich korporacji szczególnie finansowych i przemysłowych „zbyt wielkich aby upaść”

Państwo Opiekuńcze – skupia się nad tym jak uzupełnić to, czego ludzie nie mają
Państwo mające dużą władzę regulacyjną szczególnie poprzez dysponowanie rozbudowanym systemem redystrybucji finansowo – podatkowej
Państwo silnie zbiurokratyzowane
Państwo silnie zhierarchizowane, scentralizowane
Państwo „drogie”, rozrzutne, jeśli biurokraci są społecznie niekompetentni
System opieki społecznej pochłania znacznie ponad połowę środków finansowych przeznaczonych dla podopiecznych
Dwuznaczny pogląd na państwo
Uznanie Rządu za ciężar, gdy chodzi o pomoc ubogim, ale nie wtedy, gdy zajmuje się potrzebami czy preferencjami zamożnych

Państwo Umożliwiające (Enabling State) – skupia się nad tym, jak rozwinąć to, co ludzie mają
Polityka wewnętrzna respektująca Zasadę Pomocniczości jako podstawową wytyczną

Co stanowi Zasada Pomocniczości (Subsidiarity Principle) ?
Reguła włączania w życie społeczne i wspomaganie różnorodności na Zasadzie Pomocniczości (Inclusive Diversity)

Węgierski przykład polityki Victora Orbana
Zasada Pomocniczości wpisana w statuty Unii Europejskiej

Konkurencja – współpraca
Przykłady
Warsztatowe: układanie figur; bunkry antyatomowe
Konkurencja – współpraca w organizmie
Symbioza (Symbiogenesis) a darwinowska konkurencyjna zasada przetrwania najlepiej przystosowanych (Beethoven?)
Ludzkość jako super organizm oparty na energii słonecznej

Ważne pojęcie i myląca wieloznaczność słów
Nw czym polega wzrost wykładniczy
Dlaczego trzeba koniecznie zrozumieć co to jest wzrost wykładniczy?
Przykłady procesów narastających wykładniczo
Zaskakująco nieintuicyjne właściwości procesów wykładniczych

Myląca wieloznaczność słów
Pieniądz – gotówkowy środek płatniczy, emitowany przez bank Centralny, uznany za prawny środek płatniczy w danej gospodarce
Kredyt – umowny środek płatniczy, emitowany przez banki komercyjne, traktowany działający w transakcjach tak jak pieniądz, mimo że nie jest prawnym środkiem płatniczym.
Pieniądz: traktowany jako towar – traktowany jako informacja
Złotówka: wchodząca na rynek – powracająca do banku
Złotówka: osoby zamożnej – osoby niezamożnej – w nędzy
Lichwa: Jakiekolwiek oprocentowanie pożyczki/ kredytu – oprocentowanie powyżej umownego progu zwyczajowo – parę procent
Zysk – odsetki
Kapitał podejmujący ryzyko – kapitał pożyczkowy, restrykcyjny
Kapitał produkcyjny – kapitał wyzyskujący
Kapitał: realny – finansowy – pozarynkowy
Inwestycje: realne – finansowe – pozarynkowe
Zysk: realny – finansowy – pozarynkowy
Efekty: realne – finansowe – pozarynkowe
Praca – zatrudnienie.
Praca: swobodna – praca wymuszona
Praca: rynkowa – praca pozarynkowa
Konieczność zmiany sposobu pojmowania pracy
Pracodawca – pracobiorca, mylące odwrócenie znaczeń
Zdarzenie: ocena wedle skali – wedle natury. Żołądź i dąb
Prawo: litera – intencja prawodawcy – sumienie

Bariery ekonomiczne: Nieprzepuszczalne – półprzepuszczalne – nieobecne

Wolontariat: z pokryciem kosztów – bez pokrycia kosztów

Polityka: zdobywanie i utrzymywanie władzy – roztropna troska o dobro wspólne

Władza: pozyskiwanie dochodów → władza nad mniej zamożnymi – władza jako służba publiczna

ODPOWIEDZIALNOŚĆ -:jako zdolność do odpowiedzi stosownej do wyzwania – odpowiedzialność jako ponoszenie skutków odpowiedzi niestosownej.

Skuteczność: poprzez przemoc – bez uciekania się do przemocy

Osobność: absolutna – względna

Wejść, czy nie wejść do strefy EURO?
Nie dla Euro?

Jak powstaje Dziura Budżetowa?
Zatamować finansowy krwotok gospodarki

Lichwa
Co uważa się za lichwę
Stosunek do lichwy u Hebrajczyków
Stosunek do lichwy Kościoła Katolickiego
Gospodarcza i społeczne skutki obłożenia lichwy ekskomuniką

Chleb rodzi się na polu – nie w banku

Drugą naturą jest przyzwyczajenie nawet do sposobów w jaki nas okradają

Czy oprocentowanie środków nabywczych jest konieczne?

Historia Robinsona Crusoe

Gospodarka pozarynkowa
Wolontariat
Wolontariat w Polsce i w EU

Nieodpłatna praca wychowawcza – największy wolontariat w Polsce?

Dane według Raportu seminarium w ramach „Kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz docenienia pracy domowej kobiet”
Badania SGGW – 2000
Pierwszy oficjalny szacunek GUS – 2005
Finansowe i poza finansowe możliwości gratyfikacji
Liberalny rynek
Koncepcja dochodu gwarantowanego
Koncepcja rekompensaty utraconych zarobków
Płacić czy nie płacić
Czy powinno się płacić za prace domowe?
Dlaczego kobietom za prace w domu płacić się nie powinno?
Koncepcja pokrycia kosztów
Inne możliwości gratyfikacji nieopłacanej pracy domowej
Rekomendacje z Raportu s. 27 – 31

O roli automatycznego sprzężenia zwrotnego w prawodawstwie i zarządzaniu

Przykłady
Wózki sklepowe
Zużyte Wraki samochody porzucane w szwedzkich lasach
Dokładność oczyszczania ścieków w USA
Segregacja odpadów
Szwajcarski sposób na „Tiry na Tory”
To, co jest społecznie opłacalne powinno się opłacać

Aktywowanie inicjatyw poprzez stwarzanie przestrzeni

Zasada działania psychicznej przestrzeni
Podstawowy trójkąt Rzeczywistości (świata ‚rzeczy’):. Energia – masa – informacja
Wymiary psychicznej przestrzeni
— Przestrzeń fizyczna
Przestrzeń czasu
Wsparcie materialne wedle zasady pomocniczości.[‚na’ coś’ nie ‚za coś’]
Wsparcie psychiczne
Informacja
Wolność dla inicjatywy
Ramkowicze i kleksiarze – różne postawy, różne skuteczności

Ukierunkowanie działań poprzez społeczne urządzenie zapadkowe

Kierunek społecznie korzystny – zostawiaj to w nieco lepszym stanie niż zastałeś
Kierunek społecznie niekorzystny – zostawiaj to w nieco gorszym stanie nią zastałeś
Jak konstruować społeczne urządzenia zapadkowe – przykłady

Potrzeba ochrony bogactwa różnorodności kulturowej i gospodarczej

Cywilizacja Winy – Cywilizacja Błędu

Odpowiedzialność – właściwe postępowanie ze względu na lęk przed odpowiedzialnością
i skutkami.

Odpowiedzialność – podstawa zaufania

ODPOWIEDZIALNOŚĆ → zdolność do dania pełnej odpowiedzi na wyzwanie

Wina → odpowiedzialność → ponoszenie skutków → potrzeba wybaczenia

Błąd → brak ODPOWIEDZIALNOŚCI → odpowiedzialność → potrzeba rozpoznania błędu

Wina – akcent na: „czyjaś” → psychologiczna minimalizująca obrona → projekcja na zewnątrz

Błąd – akcent na „błąd” → skupienie się na poprawieniu błędu

Czego uczy nas Historia Winy?
W dziedzinie ludzkiej inteligencji niewiele jet kwestii, które podejmowano by w dziejach tak wytrwale jak usprawiedliwianie wojny i sukcesów wojennych.

Czego uczy nas Historia Błędów? Uczymy się przeważnie na próbach i rozpoznanych błędach…

Chcesz pokoju, wojny – przygotuj się do…
Które z tych zdań jest na pewno prawdziwe? — na pewno fałszywe?
Na krótką metę? — na długą?

Chcesz pokoju – przygotuj się do wojny
Chcesz pokoju – przygotuj się do pokoju
Chcesz wojny – przygotuj się do wojny
Chcesz wojny – przygotuj się do pokoju

Wojna o pokój i demokrację: akcja – reakcja – eskalacja: ani pokoju ani demokracji
Cel uświęca środki?

Pewność przewidywania – zdarzenia zbieżne i zdarzenia rozbieżne
Siła fizyczna – siła psychiczna – serce
Błędnie uznaliśmy naszą wrażliwość ego-obronną za klucz do prawdziwej siły, zaś bez -obronną wrażliwość – za słabość godną pogardy

Nie ma innej możliwości ? (TINA – There is no alternative)

Ten kryzys … te finanse … Jesienny wywiad ze sobą

Liczby społecznie krytyczne dla zmiany ustalonych zwyczajów i procedur
Zjawisko Setnej małpy
Progowa liczba poglądów zmienionych, potrzebna dla zapoczątkowania zmiany
Jak Abraham targował się z Bogiem o liczbę sprawiedliwych dla ocalenie Sodomy
i Gomory

Obudź się Kraju mój

TEMATY do EDUKACYJNEGO i BADAWCZEGO OPRACOWANIA
O NATURZE PIENIĄDZA, KREDYTU, WŁASNOŚCI, PRACY, O ROLI GOSPODARKI POZARYNKOWEJ I ROLI PAŃSTWA

1 Historia i perspektywy rozwoju lokalnych emisji środków transakcyjnych i ich uwarunkowania polityczne, gospodarcze, społeczne. Polska, Świat.

2. Aktualnie istniejące systemy lokalnych rozliczeń bezgotówkowych; systemy wielostronnych rozliczeń barterowych. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

3. Lokalny pieniądz komplementarny jako instrument obniżania kosztów transakcyjnych i rozwijania gospodarki lokalnej

4. Status prawny systemów lokalnych rozliczeń – Polska, Europa, Świat.

5. Lokalny pieniądz komplementarny jako instrument obniżania lokalnego bezrobocia i zmniejszania liczebności ludzi społecznie marginalizowanych z powodu wieku zbyt młodego, zbyt podeszłego, bezrobocia, inwalidztwa, biedy. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne, filozoficzne.

6. Komplementarne lokalne środki rozliczeniowe jako czynnik ochrony lokalnej gospodarki przed wyciekami środków transakcyjnych poza obszar, na którym zostały wypracowane. Jako sposób wzmacniania więzi międzyludzkich lokalnych społeczności. Zasada „zatykania dziur” Aspekty ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne. .

7. Lokalny pieniądz komplementarny jako jedna z możliwości próbnych realizacji zasady Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego. Aspekty modelowania systemowego, realizacja doświadczalna, analiza wyników gospodarczych i społecznych. Praca zespołowa z zakresu
informatyki, ekonomii, socjologii?

8. Systemy przyśpieszania obiegu pieniądza – pieniądz z przyspieszaczem procentowym; pieniądz neutralny, z przyspieszaczem typu demurrage. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Funkcje pieniądza – magiczny trójkąt pieniądza; konieczność trzech odrębnych
narzędzi dla realizacji funkcji transakcyjnej, miernika wartości i akumulatora wartości. Dawne
i aktualne eksperymenty w realizacji tego postulatu. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Pieniądz jako towar. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Pieniądz jako informacja – uprawnienie. Dystrybucyjna funkcja pieniądza. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Fizyczne standardy jednostki wartości. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, organizacyjne, polityczne, etyczne.

Funkcja spekulacyjna pieniądza – oddziaływanie na społeczeństwo i na gospodarkę. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Społeczna natura kredytu finansowego. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, organizacyjne, polityczne, etyczne.

Lichwa – Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Kim opiekuje się Państwo opiekuńcze? Studium podziału gospodarczego wzrostu między instytucjonalnych kredyto-twórców a ogół społeczeństwa. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne

Bankowość niekomercyjna realnie-inwestycyjna; ogólnokrajowa, spółdzielcza,
samorządowa lokalna – historia rozwoju, stan obecny na świecie, w UE, w Polsce.
Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Samorządowe Fundusze Rozwoju jako czynnik wykorzystania funduszy rozwojowych
UE – wartość krytyczna kapitału, inne warunki powodzenia, perspektywy.

Składy konsygnacyjne i kwity konsygnacyjne na okaziciela jako lokalny komplementarny środek transakcyjny na świecie, w UE, w Polsce – Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Gwarancje państwowe jako czynnik rozwoju gospodarki, jako zagrożenie. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Banki municypalne inwestycyjne / niekomercjalne. Historia, Polska, Europa, Świat. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.
Regionalne i krajowe izby rozrachunkowe jako czynnik zwiększenia płynności przedsiębiorstw. Aspekty informatyczne, historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne. Polska, Europa, Świat.

Pieniądz i kredyt jako dobro wspólne. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne. Filozoficzne.

Własność prywatna, społeczna i powiernicza. Pieniądz jako własność powiernicza. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne, filozoficzne.

Miejsce gospodarki pozarynkowej w gospodarce kapitalistycznej. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (Universal Basic Income; Allocation Universelle; Grundeinkommen). Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne, filozoficzne.

Państwo Opiekuńcze a Państwo Pomocnicze – Umożliwiające (Enabling State). Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne, filozoficzne.

Cztery filary Nauki Społecznej Kościoła: Osoba ludzka, Dobro wspólne, Pomocniczość, Solidarność. Ich realizacja w ustroju liberalnego kapitalizmu i w społecznej gospodarce rynkowej. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, socjologiczne, polityczne, etyczne, filozoficzne.

Koniec pracy? Praca swobodna – praca wymuszona / robota. Wychowanie do pracy swobodnej. Produktywność pracy swobodnej, wolontariatu. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Praca swobodna – znaczenie dla osób zmarginalizowanych. Aspekt historyczny, ekonomiczny, psychologiczny, socjologiczny, polityczny, etyczny, filozoficzny.

Finansowanie wolontariatu. Aspekty historyczne; ekonomiczne, prawne, pedagogiczne, socjologiczne, polityczne, etyczne.

Produktywność pracy wymuszonej, pracy swobodnej, wolontariatu.. Aspekt ekonomiczny, socjologiczny, etyczny.

Nie-neutralność pieniądza w obecnym systemie finansowym. Aspekt ekonomiczny, socjologiczny, polityczny, etyczny

 

[/expand]

 

[expand title=”Lektury poszerzające”]
Wokół Doktryny Kredytu Społecznego

Clifford Hugh Douglas, Monopol Kredytowy, Michael, Wrocław – Rougemont 2013 [tłum. i dostęp SZG]
Collin Barclay – Smith, Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy? Prywatny monopol społecznego kredytu. [The money Trick, tłum. SZG] Fundacja w służbie Życia, Warszawa http://tinyurl.com/l42jpj6 (dostęp 22.6.2013)

Maurice Allais, Obecny światowy kryzys. [Tłum. z j. francuskiego SZG] http://tinyurl.com/bl5ehyz (dostęp17.6.2)

Szczęsny Górski, Kryzys Kapitalizmu – dramat zagrożeń i sposobności, http://tinyurl.com/osoptl9

Joanna Carignan, Izabela Litwin, Zanim wyjdziemy na ulice. Rozmowy o ekonomii. Www.glosulicy.pl, Warszawa 2012

Jacek Rossakiewicz, –
W stronę demokracji finansowej. http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/w_strone_DF.html
Demokracja finansowa. http://www.rossakiewicz.pl/demokracja/

F. E. Ricardo, Opowieść o pyrach żyrowych. [tłum. SZG] http://tinyurl.com/ncxqy2w
Tekst niemiecki http://tinyurl.com/mq4fqy2 [przyp. tłum]

Earl of Tankerville, Nędza wśród obfitości, Stockholm 1934 http://tinyurl.com/mh5qomk

T.V. Holmes, O kredycie świętym i nieświętym, British Social Credit Society, Leeds, 1965
http://tinyurl.com/n7yc4rm

Nowa ekonomia

John Kenneth Galbraith,

— Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. PTE, Warszawa 2012

— Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PTE, Warszawa,

— Pieniądz, pochodzenie i losy. Polskie towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, 2011

J. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

J. Stiglitz, Jazda bez trzymanki. Raport Komisji ds. P Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego. PTE. Warszawa, 2010

Ludwik Erhard, Dobrobyt dla wszystkich. PTE, Warszawa 2013

Michel Husson, Kapitalizm bez znieczulenia, Książka i Prasa, Warszawa 2011

Damien Millet, Eric Toussaint, Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść. Książka i Prasa, Warszawa 2012

Shaikh Mahmud Ahmed, Człowiek i pieniądze.[Man and Money. Towards an Alternative Basis of Credit . Całośc ang. http://www.halal.pl/manandmoney/ Tekst rozdziału 1. Semantyka teorii oprocentowania
O zasadniczej różnicy pomiędzy zyskiem a odsetkami demokracja-finansowa.org.pl [komentarz Jacek Rossakiewicz]

Thomas H. Greco, Jr, Pieniądz i dług. 1990 http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/polski/Th-Greco.htm

Paweł Soroka red. Możliwość samofinansowania Wzrostu gospodarczego. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 2005

Włodzimierz Bojarski, Krzysztof Lachowski, red. Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej. Świat – Europa – Polska. Krajowa Rada Spółdzielcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa. Warszawa 2012

Chris Lowney, Heroiczne przywództwo. Wydawnictwo WAM,Kraków 2011

E. F Schumacher,
Technologia dla demokratycznego społeczeństwa (tłum i dostępność u SZG)
ttp://tinyurl.com/kqqonqf
On Appropriate Technology 01-04-2008 (video) http://tinyurl.com/mk4dbus
G. Edward Griffin, Finansowy potwór z Jekyll Island Wektory, Wrocław, 2012

Song HongBing, Wojna o pieniądz Cz. I i II. Wektory, Wrocław, 2006 i 2011

Edgar S. Cahn, Nie ma ludzi niepotrzebnych. O imperatywie współtworzenia [No More Throw-Away People. Essential Books, Washington DC, 2000, tłum. i dostępność u S.Z. Górski]

Andrzej M. Zawiślak ,
Integracja dla opornych w: Spór o integrację, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 1997
Wypisy z historii wiarołomstwa i naiwności w polityce, Zarządzanie i Finanse, Warszawa 1996
Ekonomia, nauka prawd tymczasowych. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły
Zarządzania – Szkoły Wyższej Warszawa, 2010
O kwantach, rynkach i ekonomistach. Wydawnictwo Poltekst, Warszawa, 2011

Nauka Społeczna Kościoła

Leon III, Rerum novarum Raz zbudzona żądza nowości. 1891 http://www.kns.gower.pl/leon_xiii/rerum.htm

Pius XI: Quadragesimo anno. O odnowieniu ustroju społecznego i o dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii, w 40. rocznicę wydania encykliki „Rerum novarum” przez Leona XIII 1931. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Wyd. Fundacja Jana Pawła II i NSZZ Solidarność Rzym – Lublin 1996, t. Iihttp://tinyurl.com/pax2vcg
Jana XXIII ,
Encyklika Mater et magistra. Nowe aspekty kwestii społecznej. Odnowienie stosunków w prawdzie, sprawiedliwości i miłości.1961. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Wyd. Fundacja Jana Pawła II i NSZZ Solidarność Rzym – Lublin 1996, t. II http://tinyurl.com/ovvfjsc
Encyklika Pacem in Terris. O pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości  i  wolności 1963 Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Wyd. Fundacja Jana Pawła II i NSZZ Solidarność Rzym – Lublin 1996, t. II http://tinyurl.com/ndurqer

Paweł VI, Populorum Progressio, O popieraniu rozwoju ludów1967. Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Wyd. Fundacja Jana Pawła II i NSZZ Solidarność Rzym – Lublin 1996, t. II http://tinyurl.com/osoptl9

Jan Paweł II:
Sollicitudo rei socialis, Troska o sprawy społeczne 1987 Dokumenty nauki społecznej Kościoła, Wyd. Fundacja Jana Pawła II i NSZZ Solidarność Rzym – Lublin 1996, t. II http://adonai.pl/jp2/pliki/srs.pdf
Centesimus annus . W stulecie (wydania Encykliki Leona XIII, Rerum Novarum. 1991. http://adonai.pl/jp2/pliki/ca.pdf
Laborem Exercens. O pracy ludzkiej. 1981 http://tinyurl.com/o246r6r
Uczmy się iść razem. Przemówienie do uczestników Zgromadzenia Międzyreligijnego na Progu Trzeciego Tysiąclecia, Rzym 28.10.1999 r., http://tinyurl.com/p5zjg85
Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, ‘ Osservatore Romano”, 2000 http://tinyurl.com/ouf28vz

Benedykt XVI, Caritas in veritate. Miłość w prawdzie. 2009, http://tinyurl.com/o5ha9r4

Inni wybitni nauczyciele
Krishnamurti Jiddu,

– O konieczności przemiany .[The Urgency of Change, tlum i dostępność SZG] Zysk I S-ka
Wydawnictwo Poznań, 1994
– Uwagi o ludziach i życiu [tłum. częśći rozdziałów TI Wanda Dynowska, Biblioteka Polsko-
indyjska Bombaj 1970. [Wybór. przedruku książki dokonało w 1994 wydawnictwo Wrocław:
Thesaurus Press) tłum pozostałych rozdziałów TI i do wglądu u SZG 2013]
– Jedyna Rewolucja. [tłum. Wojciech Sady]. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1995,
Krishnamurti online http://tinyurl.com/lfpuvdp
– Dwa dialogi z profesorem Davidem Bohmem, Przyszłość Człowieka 2013
[The Future of Humanity, Mirananda den Haag (1986) tłum. i dostępne u SZG]
– Rozmowy z profesorem Allanem W. Andersonem, Całkowicie inny sposób życia. [tłum. Rafał
Kubik.]: KOS Katowice 2008, [1991]
David Bohm,
— O dialogu [On Dialogue, Phildea Fleming,1990 (1989), tłum i dostępne u SZG]
— Rozmowy ze studentami [Dialogues with Students, David Bohm Seminars, Ojai California
1990 (1989) tłum. i dostępne u SZG]
— Myśl jako system, [Thought as a System, Routledge, London, New York,1994. (1990) tłum.
i dostępne u SZG]
– Unfolding Meaning, [Czym jest znaczenie]. Paperbacks, London and New York,
1987 [1985]

Eckhard Tolle,
– Potęga terażniejszości . [The Power of Now] Wydawnictwo A, Kraków 2006, tłum. Michał
Kłobukowski]
– Dobry wywiad

[/expand]

 


Leave a Reply