Krzysztof Kopeć

Wykształcenie

1977 – 1983 studia na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

1983 obrona pracy magisterskiej

1987 – 1988 podyplomowe studia w Instytucie Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie komputerowych i mikrokomputerowych systemów przetwarzania informacji

1993 – 1994 podyplomowe studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w zakresie zarządzania i komputeryzacji zarządzania

1994 ukończenie kursu podyplomowego na samodzielnego księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce – Oddział w Krakowie

2006 – 2007 szkolenie dla pracowników będących w służbie przygotowawczej Służby Cywilnej zakończone egzaminem – Izba Skarbowa i Izba Celna w Krakowie
Działalność polityczna

Członek NZS od 1981 r. : członek Stowarzyszenia NZS 1980

Członek NSZZ Solidarność od 1983 r.: wspomnienia

Informacja o represjach wobec nauczycieli w maju 1986 r.

Członek KPN od 1983 r.: wspomnienia

Organizator Gwardii Narodowej: fragment raportu o WSI Antoniego Macierewicza – Inwigilacja życia politycznego w 1992 r.

Założyciel Powiernictwa II RP: Spotkanie w Klubie Gazety Polskiej w Krakowie w 2007 r.

Informacja na portalu money.pl

Informacja w Przeglądzie Mediów IPN

kopec


Leave a Reply