Tadeusz Owsianko

  • Z wykształcenia absolwent PWSFTViT w Łodzi wydziału Operatorskiego i Realizacji TV.
  • Od ukończenia studiów nieprzerwanie, od bez mała czterdziestu lat wykonuje zawód Operatora filmowego, Realizatora telewizyjnego i Dziennikarza. Z kamerą w ręku objechał prawie całą półkulę Ziemską.
  • Specjalizuje się w programach muzycznych, artystycznych, przyrodniczych i w publicystyce społecznej.
  • Jego życiową pasją jest wiedza o duchowej stronie Człowieka, Ziemi, Kosmosu i Wszechświata.
  • Z tej dziedziny w czasach PRL-u prowadził telewizyjny magazyn pt:”Parapsychologia” oraz radiową audycję pt:”Czas na ciszę”.
  • Od dwudziestu lat prowadzi działalność wykładową w wielu miastach Polski na tematy związane z duchową Kosmologią Wszechświata oraz jej odniesieniami w człowieku.
  • Od dwóch lat występuje w niezależnej telewizji internetowej NTV, gdzie nagrał ponad 50 półgodzinnych wykładów.
  • Ostatnio prowadzi z Justyną Stefańską podobne wykłady w telewizji TAGENTV.


Leave a Reply